Hälsporre och Hallux valgus

Hälsporre och Hallux valgus beror på muskulär obalans. Genom att träna Spiral Stabilisering startar du arbetet med att renovera och återskapa funktionen i dina fötter. Smärta avtar, och dina fötter återfår sakta men säkert en funktionell form.

Fotavtryck i sand

Hälsporre – plantar-fasciit

Det som många i dagligt tal kallar hälsporre är i de flesta fall inte riktig hälsporre, utan plantar-fasciit vilket man kan säga är ett förstadie till hälsporre.

Detta är en mycket vanlig åkomma som drabbar alla åldrar och ofta är långdragen. Vanligen gör det ont på morgonen, under och efter fysisk aktivitet. Ibland kan smärtan hålla i sig i flera år. Den orsakas av att området där en del av bindväven i fotsulan fäster mot hälbenet är inflammerat.

Råden för att dämpa symptomen är många; byta till skor med mycket stötdämpning och stabil hälkappa, skaffa olika inlägg såsom hälkilar eller hälkoppar, tejpa foten eller vila. En del människor lyckas med dessa åtgärder få tillräckligt mycket symptomdämpning för att kunna fortsätta röra på sig som vanligt, åtminstone temporärt. På sikt bidrar dock detta ytterligare till att försvaga muskulaturen i fötterna.

Dessa fötter har dålig rörlighet och är svaga och deformerade. Livet har bland annat använts till att bryta ner det ändamålsenliga med rörelseapparaten.

För att varaktigt bli av med smärtan tänker jag att det är nödvändigt att göra någonting åt orsaken till att inflammationen uppstår. Strukturer i kroppen som överbelastas svarar med att bli inflammerade. Om man rör sig på ett sätt som överbelastar strukturerna kommer man genom att fortsätta röra sig som vanligt att förr eller senare drabbas av samma eller andra kanske värre symptom från rörelseapparaten.

Både våra vertikala muskelkedjor och våra spirala muskelkedjor sträcker sig från nackrosetten och ända ner i foten. En av de vertikala musklerna fäster under foten på exakt det stället som inflammerar vid plantar-fasciit. För mycket aktivitet i de vertikala kedjorna utsätter fästpunkten mot hälbenet för överbelastning och kan därigenom orsaka inflammationen. Träning av våra spirala muskelkedjor avlastar de vertikala, hela vägen ner i foten. Detta gör det möjligt för inflammationen att avklinga.

Träning i Spiral Stabilisering stärker även de muskler i foten som ingår i de spirala kedjorna. Därigenom återskapas fötternas valv, funktion och fjädring.

Hallux valgus

Hallux valgus är en åkomma i fötterna som blir allt vanligare. Den drabbar fler kvinnor än män och besvären återkommer ofta trots kirurgi. Många med hallux valgus har svårt att hitta skor som är tillräckligt breda över framfoten.

Råden för att dämpa symptomen brukar vara att använda sulor och inlägg i skorna för att passivt lyfta fotens valv. I bästa fall kan detta leda till en tillfällig lindring av symptomen. Med tiden kommer det dock att öka fotvalvens förfall. En fot som är helt styrd och har ”stöd” från alla håll och kanter har ingen möjlighet att arbeta på det sätt den är skapt för.

Inaktivitet i kroppens spirala muskelkedjor leder i slutändan till en försvagning av bl a den muskeln som ansvarar för stortåns korrekta placering, stortåns utåtförare, och som utgör det längsgående fotvalvet (hålfoten). Även det främre, tvärgående fotvalvet försvagas, och stortån dras åt sidan, in mot de övriga tårna. En annan viktig bidragande orsak till detta skeende är användande av skor som är trånga kring tårna och som är högre i häldelen än i främre delen. När foten utsätts för belastning med dessa förutsättningar förändras med tiden fotens form. Se även ”Fötter och skor”.

hallux-valgus-spiral_stabilisering-optista

Skapa ett aktivt fotvalv

Genom Spiral Stabilisering aktiveras musklerna i underbenet (m. tibialis anterior) som lyfter det längsgående fotvalvet (hålfoten). Denna aktivitet förstärks sedan av stortåns utåtförare (m. abduktor hallucis). Samtidigt hämmas aktiviteten i den muskel som dragit stortån åt sidan in mot mot tårna (m. adduktor hallucis). Genom att stärka de spirala muskelkedjorna och gå med spiral stabilisering kan vi skapa aktiva fotvalv och ge foten möjlighet till avlastning och återuppbyggnad.

Bilden till vänster visar en fot utsatt för belastning med vertikal stabilisering under lång tid vilket lett till att hallux valgus har utvecklats. Bilden till höger visar en fot med ett aktivt fotvalv, spiral stabilisering.

Skor

För att fötterna ska kunna arbeta och fungera behöver de en arbetsmiljö som möjliggör det. Sådana skor har tunna sulor och är plana utan förhöjning av hälen och utan upphöjning i hålfoten. Skorna ska vara fotformade framtill med en rak linje längs insidan av foten ända fram till stortån och inte smalna av vid stortån. Skorna ska ha en form så att tårna kan spreta som en solfjäder inuti skon. Med sådana skor ger du fötterna förutsättningar att utvecklas och bli starka och funktionella. ( Se Fötter och skor.)