Rehab

Kroppen läker om möjlighet till läkning ges

Rehabilitering betyder återanpassning till ett ”normalt” liv. Eller åtminstone till det liv du hade innan det hände som gör att du behöver rehabiliteras.

Sömn är en förutsättning för att läkning ska kunna ske. Undanröj så mycket du kan av stress och mental anspänning. Att stress ”sätter sig” i musklerna har du kanske hört. Stress gör att de redan spända och komprimerande musklerna blir ännu mer spända.

Att rehabilitera olika symptom från rörelseapparaten tar sin lilla tid. Ska man lägga ner den tiden finner jag det självklart att inte bara sträva efter att minska symptomen, utan att också undanröja orsaken till skadan. Det är en mer hållbar lösning över tid. Spiral Stabilisering är ett fenomenalt verktyg för att återskapa en god funktion i rörelseapparaten och påverka de förhållanden i kroppen som skadan är en logisk följd av.

Rehab-spiral-stabilisering-optista