Friskvård

Efterklok eller framtidssmart?

Den tid du inte lägger på friskvård nu får du lägga på sjukvård senare, hör man ibland.

Friskvård anses ha stor betydelse för folkhälsan, och kan beskrivas som egna aktiva insatser för att uppnå en god hälsa. Hit räknas motion, goda kostvanor, att inte använda droger, att få tillräckligt med sömn och vila och att undvika stress.

Ett friskt hjärt-/kärlsystem, en stark, smidig, välfungerande rörelseapparat och ett sinne som är harmoniskt är vad vi försöker uppnå. Vilka olika former av motion och vilka olika sorters mat som bidrar till god hälsa, och hur mycket sömn och vila vi behöver och hur mycket stress vi klarar är en fråga om perspektiv.

friskvard-Rehab-spiral-stabilisering-optista

De flesta fysiska aktiviteter som är pulshöjande stärker hjärt-/kärlsystemet och lungorna, samt frigör endorfiner. Ur perspektivet den naturliga människan är det emellertid åtskilliga av dessa aktiviteter som inte är optimala för att främja människans rörelseapparat, vilken är konstruerad för att gå och springa.

Att träna Spiral Stabilisering och att återupprätta en god gång- och löpfunktion är definitivt friskvård. Men är det rimligt att kalla fysiska aktiviteter som bidrar till att ge värk och skador i rygg, höfter, knän, axlar, fötter med mera för friskvård?

Gång och löpning

Andra träningsformer