Metakommunikation

Vad är det som gör att du tänker som du tänker, säger som du säger, gör som du gör och upplever det du upplever?

Rörelsemönster, ätmönster, sovmönster, stressmönster och kommunikationsmönster. Alla är mer eller mindre djupt rotade automatiska program, unika hos varje människa. Att programmen är automatiska innebär att de pågår oförändrade.

Kommunikation är något som precis varenda en av oss ägnar sig åt varenda sekund av dygnet. Kommunikation inom oss själva, och kommunikation med andra. Ändå är det väldigt få av oss som skaffar oss utbildning och kunskap om och förståelse för hur kommunikation funkar. Om hur hjärnan funkar.

Som barn lär vi oss saker genom att härma. Vi lär oss äta, gå och kommunicera. Vi lär oss genom att härma de vi växer upp med. Hur användbara och framgångsrika är de kommunikationsmönster och strategier som du har lärt dig?

För att nå förbättring krävs förändring. De automatiska mönstren behöver brytas och nya behöver skapas. Som ett datorprogram som bara hänger sig. Det behöver programmeras om, resetas.

MÖNSTER FÖR KOST OCH LIVSSTIL

De flesta av oss har hört rekommendationer om hur vi ska leva.
I alla fall om hur vi inte ska leva. Rekommendationer om vad vi ska äta, hur vi ska sova, och att vi inte ska stressa. Så vad är det som gör att vi inte förändrar, bryter gamla mönster och skapar nya, mer hållbara livsmönster?

Metakommunikation Hjärna Träd
Metakommunikation Grundsorteringar och Mönster Hjul