Investera i ett långt och friskt liv

Många investerar för att ha en god ekonomi längre fram i livet.
För att fritt kunna disponera sin tid och vara fri.
Men, hur fri kommer du att vara ifall din kropp inte funkar?

  • Blodtrycksmedicin vid högt blodtryck.
  • Insulin vid diabetes.
  • Alvedon vid huvudvärk.
  • Losec vid sura uppstötningar.
  • Voltaren vid inflammationer.
  • Kortisonspruta i värkande leder, osv.

Som att tejpa för oljetryckslampan i bilen, istället för att ta reda på och göra något åt varför den lyser.

Hur uppmärksam är du på signaler från din kropp?

Orolig mage? Huvudvärk? Födoämnesintoleranser? Inflammation? Led- och muskelvärk? Hudproblem? Ryggproblem? Allergi? Autoimmun sjukdom? Viktproblem?

Alltihop är symtom på att något i din kropp inte funkar ”enligt konstruktionsritningen”, signaler från din kropp om att något är överbelastat och i obalans.

Ju längre det får fortgå, desto större blir jobbet att åtgärda.
Men, så fort du slår in på en funktionsmedicinsk väg med din kost och din livsstil kommer du märka förbättring!

Vill du ge din kropp förutsättningar att:
Bibehålla alla sina fantastiska funktioner?
Vara livslångt frisk?
Fungera väl under alla äventyr du vill ta den med på?
Det kräver kunskap. Kunskap som än så länge är ny för de flesta.

Med funktionsmedicinska tester går det att kartlägga din unika biokemi, fysiologi och ämnesomsättning. Med resultaten och din hälsoberättelse som grund gör vi en plan för hur du kan åtgärda de obalanser som redan ger och som kommer att ge dig symtom.

Läs mer om Funktionsmedicin.