Bokning och Priser – Funktionsmedicin

Rådgivningssamtal

Inför mötet får du fylla i en enkel hälsoenkät. Den och vårt samtal utgör underlag för din hälsoplan.
30 minuter, 495 kr

Lilla paketet Funktionsmedicin

  • Analys av dina testsvar och dina svar på 120 hälsofrågor.
  • Genomgång av svar på blodpanel och fettsyretest.
  • Funktionsmedicinska kost- och livsstilsråd utifrån din unika status.
  • Häftet ”Reset”, värde 295 kr

90-120 minuter 4 495 kr
Kostnad för tester tillkommer.

Stora paketet – Funktionsmedicin

  • Analys av dina testsvar och dina svar på 120 hälsofrågor.
  • Konsultation med genomgång av svar på blodpanel, fettsyretest och upp till 5 olika funktionsmedicinska tester, ca 90-120 minuter
  • Coaching i tre månader.
  • Uppföljningskonsultation ca 60 minuter
  • Avslutningskonsultation ca 60 minuter
  • Häftet ”Reset”, värde 295 kr

11 900 kr
Kostnad för tester tillkommer.

Prisexempel funktionsmedicinska tester

Blodpanel ca 1 995 kr
Fettsyretest ca 995 kr
SIBO (utandningsprov, bakterier i tunntarmen) 220 EUR
Organic Acids Comprehensive (urinprov, biokemiska processer) 339 EUR
GI Map (avföringsprov, mag-tarmfunktion) 389 EUR
IgG96 (blodprov, 96 olika födoämnesintoleranser) 199 EUR
DNA Health (salivprov, gentest) 225 EUR
Flera av testerna går att köpa i paket som ger lite lägre pris