Funktionsmedicin

Livslångt frisk?

Är det bara att gilla läget och acceptera de symtom som smyger sig på efter hand som åren går?
Eller är det möjligt att leva frisk tills man dör?
Ja, det finns faktiskt de som gör det. Hur bär de sig åt?

Funktionsmedicin-biokemiprocesser

Med kunskap och vilja kan du påverka symtom som orolig mage, tarmfickor, födoämnesintoleranser, allergier, hudproblem, viktproblem, diabetes, högt blodtryck, artros, muskel- och ledvärk, inflammation, migrän, utmattning, psykisk ohälsa, hjärndimma, autoimmun sjukdom som t ex MS eller Hashimotos, för att nämna några.

Har du någon gång tänkt – ”bara att acceptera, det beror på åldern”? Nej, grundorsaken till de här problemen är inte stigande ålder.

Alla dessa symtom är i olika grad relaterade till din kost och livsstil.
Just därför kan du påverka dem. Kroppen har god självläkande förmåga ifall du bara ger den rätt förutsättningar.
Men, vilka kost- och livsstilsförändringar är det som behövs för att just din inre biokemi och ämnesomsättning ska funka optimalt?
Det finner vi ut genom att prata, testa och analysera.
Jag kartlägger din unika biokemi, fysiologi och ämnesomsättning. Med resultaten som grund gör vi en plan för hur du kan åtgärda de obalanser som redan ger eller kommer att ge symtom.


Vad är hälsa?

Enligt WHO´s definition från 1948 är hälsa ”ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning”.

Vem ansvarar för din hälsa?

Din hälsa är ditt ansvar. Punkt.

Hur är din hälsa?

Jag har levt mitt liv med ”bra” mat och ”bra” träning och har uppfattats av andra som en hälsosam person.
Ändå har jag haft tilltagande symtom i form av led-inflammation, fler och fler födoämnesintoleranser och sömnproblem.
Tänkt – och fått höra – att det hör till åldern, och vant mig vid symtomen.
”Bra” mat och ”bra” träning. Bra för vem?
Det är nämligen olika!

Svaren från olika lab-tester ger möjlighet att prickskjuta åtgärder för att förbättra just din hälsa, din inre biokemi.
Tänk om jag hade vetat detta långt tidigare, då hade jag valt en annan kost och livsstil för länge sedan!


Vad är funktionsmedicin?

Enligt funktionsmedicinskt synsätt är du bara mer eller mindre frisk – alternativt mer eller mindre sjuk.
Du rör dig längs en glidande skala, mellan ”Optimal hälsa” och ”Död”.
Vid olika tidpunkter i livet befinner du dig på olika ställen längs skalan.

Synsättet skiljer sig från skolmedicinens, som ofta har specifika gränsvärden för att fastställa ifall du är frisk eller sjuk.
Om du är frisk eller sjuk avgörs av på vilken sida av gränsvärdet du hamnar med ditt mätvärde.
Om du är sjuk kan du få en diagnos, och ofta något läkemedel som dämpar symtomen.

Funktionsmedicin är vetenskapsbaserad, men inte vetenskapsbegränsad.
Funktionsmedicin söker de underliggande orsakerna till dina symtom och åtgärdar dem.
Funktionsmedicin är ett komplement till skolmedicinen.

Funktionsmedicin är mycket starkt växande i USA.
I Sverige ökar kunskapen och intresset.
Det startas fler och fler funktionsmedicinska kliniker, och det utbildas fler och fler funktionsmedicinska terapeuter.
Funktionsmedicin är framtidens friskvård.


Förändra för att förbättra

Förbättring utan förändring är en svår ekvation att lösa.
Att varaktigt förändra vanor kan vara utmanande, och det tar tid.
Ofta behövs en stark ny insikt för att motivera till förändringsarbete.

Vill du förflytta din hälsostatus närmare ”Optimal hälsa” och längre bort från ”Död”?

Det kräver att du gör förändringar i din kost, justerar din sömnhygien och anpassar ditt stressmönster.

För många människor kan testresultat vara motiverande. Du får svart på vitt hur det verkligen står till i din kropp.

Jag ger dig verktyg för förändringen. Du väljer vilka du vill plocka upp, och i vilken takt.


Kort om ….

Migrän och huvudvärk
Migrän och huvudvärk beror inte på Alvedon-brist. Det är en signal om att saker inte står rätt till i din biokemi.

Uppblåst mage
Kan bero på känslighet mot antinutrienter, eller överväxt av bakterier och/eller svamp.

SIBO och SIFO
Small Intestinal Bacterial/Fungal Overgrowth betyder överväxt av bakterier/svamp i tunntarmen. Kan vara trigger för en del autoimmuna sjukdomar. Kan ge symtom från magen eller från andra delar av kroppen, men kan också vara symtomfri.

Hudproblem
Både huden och tarmen är ”utsidan” av kroppen. Många hudproblem förbättras om tarmhälsan förbättras.

Värk i leder och muskler
Kan bero på låggradig inflammation och näringsbrister.

Övervikt och kalorier
En kalori är inte en kalori. I mitokondrierna, dvs kroppens kraftverk, är det ATP som räknas, inte kalorier. 1 glukosmolekyl ger 36 ATP medan 1 fettmolekyl ger 146 ATP. (ATP = AdenosineTriPhosphate)

Övervikt och inflammation
Övervikt kan ofta minska i takt med att inflammationsgraden i kroppen minskar.

Kroniska låggradiga inflammationer ligger bakom de flesta välfärdssjukdomar vilket erkänns både inom skolmedicinen och funktionsmedicinen.
•Hjärt- kärlsjukdom
•Diabetes
•Demens, Alzheimers
•Cancer
•Astma, kol
•Allergi, födoämnesintolerans
•Artros
•Autoimmuna sjukdomar: Hashimotos, MS, SLE, RA
•Stark koppling till psykisk ohälsa

Kroniska låggradiga inflammationer orsakas av:
•Övervikt och fetma
•Läckande tarm, störd tarmflora
•Kroppsfrämmande ämnen
•Socker, vete, gluten, kasein, antinutrienter
•Obalans omega-3/omega-6
•Kronisk stress
•Högt blodsocker, insulin och leptin
•Inaktiva virus
•Oxidativ stress
•AGE

Processad mat eller rena råvaror?
Vilken mat är bra för oss, vilken mat är vi anpassade för?
Det är nästan lättare att säga vilken mat människan INTE är anpassad för. Dit hör bl a all processad mat, och livsmedelstillsatser.

Till vem vill du ge dina pengar? Till multinationella livsmedelsföretag som inte bryr sig om varken din, djurens eller planetens hälsa?
Eller till företag som gör riktig mat i ditt närområde?
Sluta köpa icke-mat!

Psykisk ohälsa
Har koppling till låggradig inflammation.
Påverkas av kost- och näringsintag.

Maghjärnan
Vagusnerven talar om för hjärnan hur magen mår.
Hälsan och tillståndet i mag-tarmkanalen har därför stor betydelse för vårt mentala mående.

Kronisk stress, inflammation och depression
Kronisk stress kan inflammera hjärnan, förstöra kopplingar mellan nervceller och orsaka depression enligt forskare.

Hållning och mentalt mående
Ditt mentala mående påverkar din hållning.
Hur är din hållning när du känner dig nedstämd?
Hur är din hållning när du känner dig glad och välmående?
Omvänt påverkar vår hållning vårt mående.
Hängande hållning och blicken i marken – hur känner du dig om du rätar på dig och fäster blicken i horisonten?
Prova!

Epigenetik
Eller hur du kan påverka uttrycket från dina gener. Att förstå cellens metabolism är en av nycklarna till att förstå genuttryck, men om man inte är intresserad av att gå så djupt kan man titta på miljöfaktorer istället. På cellens yta finns receptorer som är känsliga för de mesta i miljön – även känslor! Genom att kontrollera sin yttre miljö med gifter och allt vad den innehåller, sin personlighet, tankar och känslor kan man också påverka genuttryck.